Domki na morzem Niechorze

Regulamin użytkowania domków

Drodzy Goście, abyście mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo w naszych domkach oraz na terenie ośrodka, bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem pobytu. Dokonanie rezerwacji domku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Minimalny okres wynajmu domku to trzy doby (krótszy okres wynajmu możliwy za dodatkową opłatą 200 zł za sprzątanie domku).
 • Do ceny wynajmu domku doliczana jest opłata miejscowa za każdą osobę, zgodnie ze stawką uchwaloną przez Urząd Gminy w Rewalu.
 • W domku może zamieszkiwać maksymalnie 8 osób.
 • Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
 • Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie ustalonej kwoty zadatku, w ciągu 2 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji na podany numer rachunku bankowego. Należność jest płatna za cały okres pobytu z chwilą przybycia na miejsce (w rozliczeniu uwzględniana jest kwota zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację naszego regulaminu.
 • W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub skrócenia pobytu przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Właściciela zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; osoby niezameldowane nie mogą przebywać w domku i na terenie posesji w godz. 22:00-7:00.
 • Przyjmowanie przez naszych Gości osób z zewnątrz za zgodą Właściciela ośrodka. Osoby te wtedy mogą przebywać na terenie ośrodka jednorazowo najdłużej 3 godziny.
 • Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.
 • Wymagana jest kaucja, uiszczana w dniu przyjazdu w wysokości 200 zł za domek. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gości, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku. Goście ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku, powstałych z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
 • W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznego właściciela. W razie braku kontaktu z Wynajmującym do godz. 21:00 w dniu przyjazdu, Właściciel ośrodka zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez zwrotu zadatku.
 • Informacje o chęci zmiany lub rezygnacji rezerwacji należy kierować do nas za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 • Wynajem domku obejmuje zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę osób jaką ustalono z Właścicielem.
 • Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odpowiedzialnych ich osób.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach.
 • Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Ośrodka przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.
 • Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci, jednak w związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się o wzmożoną opiekę nad nimi oraz informujemy, że właściciele Ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci przebywających na terenie Ośrodka.
 • Wynajmującego obowiązuje przed opuszczeniem domku segregacja śmieci w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Goście mogą parkować swoje samochody na zewnątrz przy ogrodzeniu ośrodka. Parking jest bezpłatny.
 • W momencie wynajmu domku każdy Gość akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie Użytkowania Domków Błękitne Zamorze w Niechorzu.
 • W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domku prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie Właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulamin.
 • Cena usług świadczonych przez Właściciela ośrodka nie obejmuje ubezpieczenia, za doznane urazy szkody zniszczenie majątku, szkody sporządzone na zdrowiu i majątku osoby trzeciej.
 • Ze względu na bezpieczeństwo i komfort przebywających u nas Gości, należy przestrzegać ochrony przeciwpożarowej. Obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania otwartego ognia bez nadzoru, zabrania się użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych urządzeń elektrycznych niebędących na wyposażeniu domku, mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 • W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 • W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepis Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.


Życzymy Państwu dobrego i przyjemnego wypoczynku.

© Błękitne Zamorze. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk
Domki nad morzem, noclegi, apartamenty, pokoje Noclegi Niechorze, domki Niechorze, blisko morza